บริการด้านภาษี ให้คำปรึกษา คำแนะนำกับลูกค้า ในด้านภาษีอากรและวางแผนบัญชีภาษีอากรให้กับลูกค้า เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยไม่โดนประเมินภาษีย้อนหลัง รับเป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร หรือหน่วยงานของราชการอื่นๆ ตามเอกสารเชิญพบหรือขอตรวจสอบบัญชีเพื่อชี้แจงข้อมูล

อัตราค่าบริการ

  • กรณีให้คำปรึกษาเรื่องภาษีกับบริษัทและห้างต่างๆ คิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราที่ตกลงกันถ้าบริษัทต้องการให้สำนักงานเป็นที่ปรึกษาประจำในบริษัท
  • กรณีให้คำปรึกษาเฉพาะบางเรื่องต้องประเมินความซับซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่ต้องติดต่อต้องเจรจากันเป็น case by case